Ruïnes van kerk onthullen locatie ‘Atlantis van de Noordzee’

Archeologen die wadden in Duitsland onderzoeken, hebben onder water gelegen ruïnes gevonden van een grote kerk in de verloren middeleeuwse stad Rungholt, zeiden experts.

Foto door Dirk Bienen-Scholt, Sleeswijk, via Kiel UniversityDe storm vormde zich langs de blauwgrijze horizon en begon te naderen. Het kroop – een muur van naderend onheil – naar de middeleeuwse stad. Het conflict was verwoestend. Huizen werden verwoest, wegen liepen onder water, levens gingen verloren.

Het hele middeleeuwse handelscentrum van Rungholt ging verloren tijdens de storm, vaak de “Grote verdrinking van mannen” genoemd in 1362, volgens de universiteit van Kiel.

Maar de herinnering aan Ranholt leefde voort in lokale legendes, poëzie en geschriften, meldde de Duitse krant Focus Online. Sommigen geloofden dat de rijke stad immoreel was geworden en werd vernietigd als straf van God.

Klik om het formaat te wijzigen

Anderen zeiden dat de kerkklokken van de stad op een rustige dag nog steeds in het wad te horen waren, meldde de NDR, een andere Duitse krant.

De verloren stad Rungholt werd bekend als het ‘Atlantis van de Noordzee’, meldde Heritage Daily.

Onderzoekers graven sedimenten uit om de overblijfselen van de begraven nederzetting te analyseren. Foto door Justus Lemm, Berlijn, via Kiel University

“Op basis van archeologische vondsten en historische kaarten” hebben archeologen de locatie van Rungholt verkleind tot ergens in de Waddenzee rond Hallig Südfall, een klein eiland voor de kust van de Duitse regio Noord-Friesland, volgens een onderzoek uit 2022.

In dit gebied vonden archeologen bewijzen van een belangrijke middeleeuwse nederzetting. De opgravingen onthulden “geïmporteerde goederen uit het Rijnland, Vlaanderen en zelfs Spanje, namelijk aardewerk, metalen vaten, metalen ornamenten en wapens”, aldus de studie. Ook vonden ze de restanten van een middeleeuws waterleidingsysteem.

De onderzoekers hadden geen stadscentrum geïdentificeerd omdat de steeds veranderende, vaak ondergelopen modderige omgeving het gebied moeilijk te bestuderen maakte, aldus de krant.

Maar dat veranderde allemaal met de terugkeer van een verzonken kerk, zei de Universiteit van Kiel in een persbericht van 23 mei.

Archeologen graven bij eb een klein gebied uit. Foto door Ruth Blankenfeldt, Sleeswijk, via Kiel University

Archeologen die het wad rond Hallig Südfall onderzoeken, hebben een reeks van 54 middeleeuwse grafheuvels gevonden die zich over een lengte van meer dan een mijl uitstrekken. De terpen omvatten een afwateringssysteem, een zeewering “met een getijdepoorthaven”, ruïnes van twee “kleinere kerken” en “een grote hoofdkerk”, aldus de release.

De overblijfselen van de fundering van de grote kerk toonden aan dat het gebouw ongeveer 40 bij 15 meter meet, zeiden archeologen.

“Het bijzondere aan de vondst ligt in het belang van de kerk als het centrum van een nederzettingsstructuur, die qua omvang moet worden geïnterpreteerd als een parochie met een hogere functie”, zei archeoloog Ruth Blankenfeldt in de release.

Archeologen identificeerden de ruïnes als de locatie van Rungholt. Na 661 jaar zijn de ruïnes van het verloren “Atlantis van de Noordzee” eindelijk gevonden.

Hoewel de overblijfselen van Rungholt eindelijk zijn gelokaliseerd, zijn ze verre van veilig, zei Hanna Hadler, een expert die betrokken is bij de opgravingen aan de Universiteit van Kiel. “Rond de Hallig Südfall en in andere wadden zijn de overblijfselen van de middeleeuwse nederzetting al grotendeels geërodeerd en vaak alleen nog als negatieve afdrukken waarneembaar. Dit is ook heel duidelijk rond de plaats van de kerk, dus we moeten het onderzoek hier dringend intensiveren.

Het persbericht specificeerde geen vervolgstappen voor de opgravingen van Rungholt.

De Duitse regio Noord-Friesland is de noordelijkste regio van het land, ongeveer 400 kilometer ten noordwesten van Berlijn en dicht bij de Duits-Deense grens.

Google Translate werd gebruikt om de artikelen uit NDR en Focus Online te vertalen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *