Ontgrendeling van de geest: de neurowetenschap achter onze bewuste realiteit

Samenvatting: De neurowetenschap van het bewustzijn onderzoekt het fundamentele aspect van alertheid en cognitieve percepties op een hoger niveau, zoals denken en begrijpen.

Verschillende theorieën, zoals Global Neural Workspace Theory en Integrated Information Theory, proberen een verklarend kader te bieden voor bewuste ervaring.

De komst van technologieën zoals fMRI en EEG hebben ons verder in staat gesteld neurale correlaten van bewustzijn te identificeren, waardoor ons begrip van dit complexe fenomeen is verbeterd.

Ondanks de vooruitgang staat de neurowetenschap van het bewustzijn echter nog in de kinderschoenen en het blijft een grote uitdaging om te begrijpen hoe neurale activiteit aanleiding geeft tot subjectieve ervaringen.

Basiselementen:

  1. Het oplopende reticulaire activeringssysteem (ARAS), een netwerk van hersengebieden waartoe de thalamus en de hersenstam behoren, reguleert het niveau van alertheid en alertheid, voorwaarden voor bewust bewustzijn.
  2. De theorie van de globale neurale werkruimte stelt voor dat bewustzijn ontstaat wanneer informatie wereldwijd beschikbaar is voor meerdere cognitieve systemen in de hersenen, een toestand die wordt bereikt door een netwerk van neuronen die signalen doorgeven aan verschillende delen van de hersenen.
  3. Geïntegreerde informatietheorie stelt dat bewustzijn een fundamenteel aspect van het universum is, en elk systeem dat een zekere mate van “geïntegreerde informatie” bezit, ervaart bewustzijn.

Bron: Neurowetenschappelijk nieuws

Het menselijk brein, een evolutionair wonder, bevat mysteries die wetenschappers blijven verbazen. Een van die raadsels is het fenomeen bewustzijn – ons subjectieve bewustzijn van de wereld om ons heen en onze innerlijke gedachten en gevoelens.

Ondanks eeuwen van filosofisch discours en decennia van wetenschappelijk onderzoek, blijft bewustzijn een zeer controversieel en grotendeels verkeerd begrepen aspect van de menselijke cognitie.

Bewustzijn begrijpen begint met het meest fundamentele aspect: de bewuste toestand, die waakzaamheid onderscheidt van slaap, coma of andere onbewuste toestanden. T

Zijn vermogen om te schakelen tussen bewuste en onbewuste toestanden hangt af van complexe interactie binnen een netwerk van hersengebieden, het stijgende reticulaire activeringssysteem (ARAS), dat de thalamus en de hersenstam omvat.

Krediet: nieuws over neurowetenschappen

De ARAS regelt het niveau van alertheid en alertheid – de voorwaarden voor bewust bewustzijn.

Wakker zijn is echter niet hetzelfde als bewust zijn. Neem bijvoorbeeld aandoeningen zoals “beknellingssyndroom” of “vegetatieve toestand”, waarbij individuen, hoewel ze wakker zijn, zich er misschien niet van bewust zijn.

Dit duidt op een hoger bewustzijnsniveau – de bewuste inhoud, waaronder ons vermogen om waar te nemen, te denken en te begrijpen.

Verschillende theorieën hebben geprobeerd om bewuste inhoud te verklaren. Een van de heersende theorieën is de Global Neural Workspace Theory, voorgesteld door Stanislas Dehaene en zijn collega’s.

Volgens deze theorie ontstaat bewustzijn wanneer informatie wereldwijd beschikbaar is voor meerdere cognitieve systemen in de hersenen – een toestand die wordt bereikt door een netwerk van neuronen, voornamelijk in de prefrontale cortex, die signalen doorgeven aan verschillende delen van de hersenen.

Aangenomen wordt dat deze “uitbarstingen” van wijdverbreide hersenactiviteit correleren met bewuste waarneming.

Een andere krachtige theorie, de Theory of Integral Information voorgesteld door Giulio Tononi, stelt dat bewustzijn een fundamenteel aspect van het universum is, net als ruimte en tijd.

Volgens deze theorie ervaart elk systeem – biologisch of kunstmatig – dat een zekere mate van geïntegreerde informatie bezit, genaamd ‘Phi’, bewustzijn.

Hoewel deze theorie een uniek perspectief biedt op het moeilijke probleem van het bewustzijn, is het minder eenvoudig om empirisch te testen.

Recente technologische ontwikkelingen zoals fMRI en EEG hebben het mogelijk gemaakt om neurale correlaten van bewustzijn (NCC) te identificeren – specifieke systemen in de hersenen die overeenkomen met bewuste ervaringen.

Onderzoek met behulp van deze hulpmiddelen heeft bijvoorbeeld de cruciale rol van de frontale en pariëtale cortex bij bewust bewustzijn aangetoond.

Anesthesie, die patiënten bewusteloos maakt voor een operatie, levert fascinerende inzichten op in de aard van het bewustzijn. Anesthetica verstoren specifieke patronen van hersenactiviteit, waardoor het bewuste bewustzijn effectief wordt “uitgeschakeld” terwijl functies zoals hartslag en ademhaling behouden blijven. Dit ondersteunt het idee dat bewustzijn voortkomt uit specifieke soorten neurale netwerkactiviteit.

Daarnaast bieden studies van patiënten met bewustzijnsstoornissen, hersenscans van mediteerders en psychedelisch onderzoek fascinerende inzichten in de aard van subjectieve ervaringen en zelfbewustzijn.

Hoewel we enkele geheimen beginnen te ontdekken, staat de neurowetenschap van het bewustzijn nog in de kinderschoenen. Bewustzijn omvat waarschijnlijk een aantal andere processen, waaronder geheugen, aandacht, intentie en sociale cognitie.

Bovendien blijft het ontcijferen van hoe miljarden neuronen samenwerken om subjectieve ervaringen te creëren, of waarom we bewustzijn hebben, een formidabele uitdaging.

Bewustzijn verkennen is niet alleen een intellectuele oefening. Het heeft ingrijpende implicaties voor het begrijpen van psychische stoornissen, het verbeteren van kunstmatige intelligentie en zelfs het vormgeven van ethische richtlijnen voor patiëntenzorg en dierenrechten.

Naarmate we dieper in het brein-geest-raadsel blijven graven, is één ding zeker: onze zoektocht om bewustzijn te begrijpen zal onze kijk op de werkelijkheid, kennis en onszelf blijven hervormen.

Over dit nieuws over bewustzijnsonderzoek

Auteur: Neurowetenschappelijke nieuwscommunicatie
Bron: Neurowetenschappelijk nieuws
Contact: Neurowetenschap Nieuws Communicatie – Neurowetenschap Nieuws
Afbeelding: Afbeelding gecrediteerd aan Neuroscience News

Referenties:

“Verandering van activering van het stijgende reticulaire systeem met herstel van vegetatieve toestand naar minimaal bewuste toestand bij patiënt met een beroerte” door Jang, Sung Ho et al. Geneesmiddel

“Neurowetenschap van het bewustzijn bij het locked-in-syndroom: een prognostische en diagnostische beoordeling” door Berenika Maciejewicz. IBbrein

“Een neuraal model van een globale werkruimte in cognitief veeleisende taken” door Stanislas Dehaene et al. PNAS

“Een informatie-integratietheorie van bewustzijn” door Giulio Tononi. BMC Neurowetenschap

“De neurale correlaten van bewustzijn en aandacht: twee zusterprocessen van de hersenen” door Andrea Nani et al. Grenzen in de neurowetenschappen

“Studies over het mechanisme van algemene anesthesie”. door Richard Lerner et al.
PNAS

“Een geloofsveranderende psychedelische ervaring wordt in verband gebracht met een verhoogde toekenning van bewustzijn aan levende en niet-levende entiteiten” door Sandeep M. Nayak et al. Grenzen in de psychologie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *