Het effect van slaapgezondheid op uitvoerende functies bij oudere volwassenen

Slaapgezondheid is essentieel voor het algehele fysieke en mentale welzijn van mensen van alle leeftijden. De impact van verschillende aspecten van slaapgezondheid, zoals slaapduur, efficiëntie en timing, op de uitvoerende functie blijft echter onduidelijk vanwege tegenstrijdige bevindingen in de bestaande literatuur.

Om deze kenniskloof aan te pakken, is een recente studie gepubliceerd in Journal of Neuropsychiatry Klinische neurowetenschap gericht op het onderzoeken van de differentiële effecten van verschillende domeinen van slaapgezondheid op executieve functies bij oudere volwassenen.

Een groep van 115 deelnemers in de leeftijd van 55 tot 90 onderging een cognitieve beoordeling om het geheugen, de flexibiliteit van het denken en het vermogen om op te letten en afleiding te negeren te beoordelen. De onderzoekers keken ook naar vier aspecten van slaapgezondheid: slaaptevredenheid en -kwaliteit, slaapefficiëntie, slaapduur en slaperigheid en vermoeidheid overdag. Daarnaast werden de depressie- en angstsymptomen van de deelnemers beoordeeld met behulp van vragenlijsten.

Studiebevindingen suggereren dat hogere niveaus van slaperigheid en vermoeidheid overdag geassocieerd waren met verminderde cognitieve flexibiliteit, terwijl algehele cognitie en slaapefficiëntie werden geïdentificeerd als significante voorspellers van responsinhibitieprestaties.

Aan de andere kant leken slaapkwaliteit en tevredenheid, slaapduur, angst en depressie geen significant effect te hebben op de executieve functie.

Interessant is dat hoewel de totale hoeveelheid slaap geen directe invloed had op de cognitieve vaardigheden, de onderzoekers ontdekten dat zowel kortere als langere slaapduur geassocieerd waren met slechtere prestaties op cognitieve taken in vergelijking met degenen met een gemiddelde slaapduur van ongeveer 6 tot 8 uur.

Het is belangrijk op te merken dat deze bevindingen gebaseerd waren op een overwegend blanke niet-Spaanse bevolking, dus er is meer onderzoek nodig om te bepalen of vergelijkbare resultaten gelden voor andere groepen. Bovendien vond de studie geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen in termen van slaapgezondheid en cognitieve vaardigheden.

Verder onderzoek is nodig om de complexe relatie tussen slaap en cognitieve gezondheid beter te begrijpen. Deze bevindingen onderstrepen echter het belang van zorgverleners die routinematig screenen op slaapefficiëntie en slaperigheid en vermoeidheid overdag om personen te identificeren die risico lopen op cognitieve problemen, ongevallen en vallen.

Dergelijke screening kan ook helpen bij het identificeren van onderliggende psychiatrische problemen zoals angst en depressie. Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid is een interventiebenadering die zich kan richten op specifieke slaapproblemen en mogelijk de cognitieve controle en efficiëntie bij oudere volwassenen kan verbeteren.

“Onze bevindingen breiden eerder onderzoek uit dat slaapgezondheid koppelt aan uitvoerende functies en hebben mogelijke implicaties voor slaapbeoordeling en -interventie”, concluderen de onderzoekers. “In overeenstemming met eerder werk bleken slaapefficiëntie en slaperigheid/vermoeidheid overdag de sterkste relaties te hebben met cognitieve controle in deze studie.”

“Moeilijkheden met deze gebieden van slaapgezondheid worden vaak gemeld door patiënten in de eerste lijn, waarbij ongeveer 31%-33% van de patiënten slaapstoornissen meldt, zoals slechte slaapprestaties, ongeveer 15% slaapstoornissen samen met slaperigheid/vermoeidheid de volgende dag en ongeveer 10% voldoet aan klinische diagnostische criteria voor slapeloosheid.”

“Gezien de waargenomen associaties tussen deze slaapgezondheidsfactoren en cognitieve controle, kan routinematige screening van slaapefficiëntie en slaperigheid/vermoeidheid overdag bijzonder nuttig zijn bij het identificeren van degenen die een groter risico lopen op executieve disfunctie en gerelateerde gevolgen zoals ongelukken en traumatische valpartijen, naast het beheersen van voor psychiatrische problemen zoals angst en depressie’, aldus de onderzoekers.

De studie, “Specifieke domeinen van slaapgezondheid als voorspellers van executieve functies bij oudere volwassenen”, is geschreven door Angelica Boeve, Amy Halpin, Sahvannah Michaud, Michael Fagan en Rebecca K. MacAulay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *