Genieten van de ondergang van anderen: de neurowetenschap van leedvermaak

Samenvatting: Schadenfreude, de complexe emotie van plezier beleven aan de tegenslagen van anderen, wordt gevormd door complexe neurale processen. De belangrijkste regio’s die betrokken zijn bij de ervaring van leedvermaak zijn de ventrale prefrontale cortex (vmPFC) en het ventrale striatum, een integraal onderdeel van beloningsverwerking, besluitvorming en empathie.

Met name lijkt leedvermaak verweven te zijn met gevoelens van afgunst, onderstreept door verschillende patronen van hersenactivatie.

Het begrijpen van de neurowetenschap van leedvermaak kan nieuwe inzichten verschaffen in sociaal-cognitieve stoornissen en ons begrip van de sociale aard van onze hersenen vergroten.

Basiselementen:

  1. De ventrale prefrontale cortex (vmPFC) en ventrale striatum, hersengebieden die betrokken zijn bij beloningsverwerking en empathie, vertonen verhoogde activiteit tijdens gevallen van leedvermaak.
  2. De ervaring van leedvermaak is verweven met gevoelens van afgunst, wat duidt op complexe sociale emoties.
  3. Onderzoek naar de neurowetenschap van leedvermaak zou ons kunnen helpen bij het begrijpen van verschillende sociaal-cognitieve stoornissen, zoals antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Bron: Neurowetenschappelijk nieuws

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt – dat onverklaarbare en enigszins ongemakkelijke gevoel van voldoening als we het ongeluk van anderen waarnemen.

Dit fenomeen is geen weerspiegeling van kwade bedoelingen, maar eerder een menselijke emotie die bekend staat als ‘schadenfreude’. Schadenfreude, een term die is afgeleid van de Duitse woorden ‘Schaden’ en ‘Freude’, die respectievelijk ‘schade’ en ‘vreugde’ betekenen, vertegenwoordigt een interessante samenloop van complexe emotionele en cognitieve processen.

Maar wat gebeurt er precies in onze hersenen als we leedvermaak ervaren?

Krediet: nieuws over neurowetenschappen

De neurowetenschap van leedvermaak is een relatief recent vakgebied en heeft fascinerende inzichten opgeleverd in de genuanceerde aard van deze emotie. Het omvat verschillende delen van de hersenen die samenwerken om de complexe sociale en emotionele elementen van deze emotie te verwerken.

Een gebied dat betrokken is bij de ervaring van leedvermaak is de ventrale prefrontale cortex (vmPFC). De vmPFC speelt een cruciale rol bij het evalueren van beloning en risico bij besluitvorming en staat erom bekend betrokken te zijn bij empathische emoties.

Deze regio licht echter ook op in gevallen van leedvermaak, wat de rol ervan bij het verwerken van complexe sociale emoties benadrukt.

In een studie van Takahashi et al. (2009) toonden deelnemers een verhoogde activiteit in de vmPFC wanneer ze een onaangenaam persoon zagen die tegenspoed beleefde.

Bovendien speelt ook het ventrale striatum, een belangrijk onderdeel van het beloningscircuit van de hersenen, een rol.

In een onderzoek van Dvash en Shamay-Tsoory (2014) bleken deelnemers een verhoogde activiteit in het ventrale striatum te hebben bij het ervaren van leedvermaak.

Dit suggereert dat we een zekere mate van plezier of voldoening kunnen halen uit het zien van de tegenslagen van anderen, vooral als we negatieve gevoelens voor hen koesteren.

Interessant genoeg lijkt de ervaring van leedvermaak ook verweven te zijn met gevoelens van afgunst. Een studie van Santamaría-García et al. (2017) onthulden dat wanneer proefpersonen jaloers waren op een andere persoon, het ongeluk van die persoon waarschijnlijk gevoelens van leedvermaak opwekte.

Deze studie toonde aan dat de ervaring van leedvermaak en afgunst verband hielden met verschillende patronen van hersenactiviteit, waarbij jaloezie verband hield met verhoogde activatie in de cortex cingularis anterior (een gebied dat verband houdt met pijnverwerking) en leedvermaak geassocieerd met activering in het ventrale striatum.

Schadenfreude lijkt dus een complexe sociale emotie te zijn waarbij meerdere hersengebieden betrokken zijn die verband houden met beloningsverwerking, sociale cognitie en empathie.

Het is een bewijs van de complexe aard van menselijke emoties en onthult hoe onze hersenen navigeren door de soms troebele wateren van sociale interacties.

Het begrijpen van de neurowetenschap van leedvermaak werpt niet alleen licht op deze specifieke emotie, maar opent ook een breder onderzoek naar de sociale aard van onze hersenen.

Bovendien kan het begrijpen van de neurowetenschap van leedvermaak mogelijk helpen bij het begrijpen van verschillende sociaal-cognitieve stoornissen.

Het verkennen van de neurale substraten van leedvermaak kan bijvoorbeeld mogelijk bijdragen aan onze kennis van aandoeningen zoals een antisociale persoonlijkheidsstoornis, waarbij sprake is van een gebrek aan empathie en meer leedvermaak.

Concluderend, de studie van leedvermaak geeft ons een fascinerend inzicht in de sociale en emotionele werking van onze hersenen. Het belicht de complexiteit van menselijke emoties en biedt interessante mogelijkheden voor toekomstig onderzoek naar ons sociale brein.

Over dit nieuwe psychologie- en neurowetenschappelijk onderzoek

Auteur: Neurowetenschappelijke nieuwscommunicatie
Bron: Neurowetenschappelijk nieuws
Contact: Neurowetenschap Nieuws Communicatie – Neurowetenschap Nieuws
Afbeelding: Afbeelding gecrediteerd aan Neuroscience News

Referenties:

“Schadenfreude vernietigd en gereconstrueerd: een tripartiet motiverend model” door Shensheng Wang, Scott O. Lilienfeld en Philippe Rochat in Nieuwe ideeën in de psychologie

“Wanneer uw winst mijn pijn is en uw pijn mijn winst is: neurale correlaten van afgunst en leedvermaak” door Takahashi, H et al. Wetenschap

“Theory of mind en empathie als multidimensionale constructies: neurologische bases” door Shamay-Tsoory, S. G et al. Problemen bij taalstoornissen

“Een schademodel van afgunst en leedvermaak: juridische, waarde- en morele dimensies zoals onthuld door neurodegeneratie” door Santamaría-García, H. Brein

“Schadenfreude: een abnormale reactie van omstanders op mishandeling op de werkplek”
Xinxin Li, Daniel J. McAllister, Remus Ilies en Jamie L. Gloor. Inspectie Beheer Academie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *